மின்சார வாரிய தொழிற்சங்கங்களின் போராட்ட அறிவிப்பு உள்நோக்கம் கொண்டது : மின்சாரத் துறை அமைச்சர் தங்கமணி