மஹாலயா அமாவாசையை முன்னிட்டு பேரூர் படித்துறையில் திரளாக குவிந்த பக்தர்கள்..!